صفحه اصلی محصولات پرفکتا پریمینگ

پرفکتا پریمینگ

عملکرد ریشه عالی و عملکرد شکر خیلی بالا؛شرکت سازنده این محصول LION SEEDS است؛

1. بالابردن قدرت استقرار گیاه و حذف مرگ گیاهچه و حفظ تراکم مناسب؛

2. پوشش دار کردن بذر به سموم حشره کش و قارچ کش هفت برابر نیمه لخت خارجی که در نتیجه کاهش چشمگیر مصرف سموم پس از رویش بذر را به همراه دارد.
3.کاهش زمان جوانه زنی به میزان 50 درصد؛
4.همراه داشتن سوپر جاذب رطوبتی بذر پرفکتای و کاهش مصرف آب؛
5. افزایش قدرت جوانه زنی و کاهش مصرف بذر؛ 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد