کلارا

عملکرد ریشه خوب و عیار بسیار بالای چغندرقند ، مقاومت خوب نسبت به بیماری ها و پوسیدگی های چغندر قند از جمله رایزوکتونیا ، رایزومانیا ، بولتینگ و سرکوسپورا

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی هزار چشمه راهچمن می باشد