صفحه اصلی محصولات تحت کد و در حال ثبت

تحت کد و در حال ثبت

رقم جدید چغندرقند که تحت کد و درحال ثبت است و به زودی به محصولات شرکت اضافه می شود از عملکرد بالایی در قند و ریشه برخوردار است و همچنین حداکثر استحصال و فرآوری را دارا می باشد.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد