مارینیا

در کنار تجمع سریع قند، عملکرد ریشه بالایی دارد. بیشترین عملکرد قند در پایان دوره برداشت حاصل می شود. این واریته مقاومت خوبی نسبت به بیماری نماتد و رایزومونیا و همچنین تنش آبی دارد.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی هزار چشمه راهچمن می باشد