محصولات شرکت

  • همه
  • بذرها
  • کودها
  • سموم
  • ادوات

اخبار سایت

بیماری لکه برگی ناشی از Cercospora beticola مخرب ترین پاتوژن برگی چغندرقند در سراسر جهان است. علاوه بر کاهش عملکرد و کیفیت چغندرقند، کنترل بیماری لکه برگی با کاربرد گسترده قارچ کش هزینه های بیشتری را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.
بیماری زردی فوزاریوم چغندرقند در سال 2002 در دره رودخانه سرخ در چند مزرعه بین Moorhead، Minn.، و Drayton، N.D. شناسایی شد. Fusarium yellows توسط قارچ Fusarium oxysporumf.sp.betae ایجاد می شود، اگرچه سایر گونه های فوزاریوم می توانند به عنوان مهاجمان ثانویه درگیر باشند. این بیماری باعث کاهش قابل توجه عملکرد ریشه و ساکارز قابل بازیافت می شود. در انبار، کیفیت ریشه های آلوده ممکن است سریعتر از ریشه های غیر عفونی بدتر شود.
نماتدهای انگل گیاهی جزو کرم های گرد میکروسکوپی هستند که از ریشه گیاهان تغذیه میکنند، در خاک و بافت گیاهان یافت می شوند وگونه های متعددی ممکن است در یک مزرعه وجود داشته باشند. دارای دامنه وسیع میزبانی هستند و نیازهای محیطی و علائم خسارت مختلفی دارند. در دنیا تاکنون بیشاز 60 گونه نماتد انگل گیاهی در مزارع چغندر قند مشاهده و شناسایی شده اند که سالیانه حدود 11% محصول چغندرقند را کاهش میدهند و90 % این خسارت را تنها به نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii نسبت میدهند.
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد