محصولات شرکت

  • همه
  • بذرها
  • کودها
  • سموم
  • ادوات

اخبار سایت

عملیات کاشت  #چغندرقند : طور کلی نمی توان تاریخ دقیقی از لحاظ تقویمی برای کشت چغندرقند در هر منطقه بیان کرد. توصیه دقیق تاریخ کاشت بر اساس درجه حرارت صورت می پذیرد. کشت چغندر قند در اولین زمان ممکن پس از پایان یخبندانهای زمستانه (در اواخر اسفند و اوایل فروردین) امکان پذیر است. تاخیر در تاریخ کاشت، به خصوص در مناطق با دوره رشد کوتاه، منجر به کاهش عملکرد می شود. هنگامی که متوسط درجه حرارت روزانه به ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد رسید، می توان بذر چغندرقند را کشت کرد. هنگام کاشت چغندر باید وضعیت زمین از لحاظ رطوبت مطلوب باشد. بازدید از کاشت بذر شانون در مزارع پیرانشهر
تولید بسیار بالا و عیار بالا با بذور شرکت LION SEEDS عوامل موثر بر افزایش درصد قند : از زمانی که یک کشاورز تصمیم به کشت چغندر می گیرد تا زمانی که چغندر برداشت و بارگیری می شود، در کلیه مراحل، نحوه اقدامات و فعالیت های او در کاهش و یا افزایش عیار مؤثر می باشد.
انواع روش‌های کشت نشاء ریشه لخت چغندرقند   روش کشت نشائی چغندرقند با استفاده از سینی کشت روش کشت نشائی چغندرقند بدون استفاده از گلدان (کشت نشاء ریشه لخت)
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد