محصولات شرکت

  • همه
  • بذرها
  • کودها
  • سموم
  • ادوات

اخبار سایت

نماتد ها : نماتد را می توان بعد از حشرات بزرگترین گروه جانوران نامید. نماتد ها غالبا انگل هستند که عده ای از آنهامی باشند .بطور کلی شش مرحله رشد در چرخه زندگی نماتدها وجود دارد که عبارتند از تخم، چهار مرحله لاروی و نماتد بالغ. که در گونه های های مختلف نماتد این دوره رشد کمی متفاوت است.
نام علمی cydia funebrana کرم آلو در واقع نوعی پروانه است که از دیر زمان در ایران وجود داشته است و اولین بار جلال افشار در سال 1316 آنرا توصیف میدهد.
شته های زیان آور غلات از آفات درجه دوم مزارع غلات به شمار می آیند. در بعضی سال ها جمعیت و خسارت برخی از گونه ها (خصوصآ شته روسی گندم) افزایش یافته و خسارت قابل توجهی به مزارع گندم و جو وارد می کنند. طبق گزارش سازمان حفظ نباتات سطح مبارزة شیمیایی با شته های غلات در سال 1379 حدود 17000 هکتار بوده است که عمدتآ برای کنترل شته روسی گندم صورت گرفته است.  شته های زیان آور غلات را از نظر محل فعالیت بر روی گیاه به دو گروه تقسیم می شوند: الف) شته هایی که روی ریشه گندم و جو فعالیت می کنند و اهمیت اقتصادی ندارند. ب) شته هایی که روی  اندام های هوایی گیاه فعالیت می کنند و اهمیت اقتصادی آنها بیشتر از گروه اول است. این شته ها علاوه بر خسارت مستقیمی که دارند، ناقل برخی از بیماریهای ویروسی گندم و جو نیز به شمار می آیند.
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد