محصولات شرکت

  • همه
  • بذرها
  • کودها
  • سموم
  • ادوات

اخبار سایت

*   آیا می‌دانید دو ماه قبل از برداشت نباید هیچگونه کودی را به مزارع چغندرقند داد چرا که کوددهی در این زمان سبب کاهش عملکرد شکر چغندرقند میشود؟! *   آیا می‌دانید هرچه میزان مقاومت بذر چغندرقند افزایش یابد میزان عملکرد شکر و ریشه کاهش می‌یابد؟! *   آیا می‌دانید وجود ازت اضافی در غده سبب کاهش شکر در واحد هکتار می‌گردد؟! *   آیا می‌دانید وجود سدیم در بذر چغندرقند سبب کاهش عیار میشود؟!  
شرح بازدید:  مشکل اصلی قلیایی بودن و اسیدیک بودن خاک که علایم روی درخت قابل شهود می باشد. توصیه اغلب کارشناسان برای این مدل از باغات جدا از افزایش ماده آلی خاک و مصرف گچ و ...در این فصل مصرف اسید سولفوریک می باشد. اسید سولفوریک بر خلاف تصور بعضی از باغداران که سبب سنگینی و سیمانی شدن بافت خاک می شود غلط است. در صورتی این اتفاق خواهد افتاد که  هرساله و با دز خیلی بالا مصرف شود. اگر در زمان مصرف اسید یک PH متر در فاصله دو متری جوی اب بعد از ریختن اسید قرار دهید مشاهده خواهید کرد که  PH اب تنها دو تا یک واحد کاهش یافته است و در حد نزدیک به خنثی میباشد.
عملیات کاشت  #چغندرقند : طور کلی نمی توان تاریخ دقیقی از لحاظ تقویمی برای کشت چغندرقند در هر منطقه بیان کرد. توصیه دقیق تاریخ کاشت بر اساس درجه حرارت صورت می پذیرد. کشت چغندر قند در اولین زمان ممکن پس از پایان یخبندانهای زمستانه (در اواخر اسفند و اوایل فروردین) امکان پذیر است. تاخیر در تاریخ کاشت، به خصوص در مناطق با دوره رشد کوتاه، منجر به کاهش عملکرد می شود. هنگامی که متوسط درجه حرارت روزانه به ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد رسید، می توان بذر چغندرقند را کشت کرد. هنگام کاشت چغندر باید وضعیت زمین از لحاظ رطوبت مطلوب باشد. بازدید از کاشت بذر شانون در مزارع پیرانشهر
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد